Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 25.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Stortinget har gitt sin tilslutning til at det opprettes nattferjer i enkelte ferjesamband.

Hvilke prinsipper vil departementet legge til grunn for en forsøksdrift og når vil et opplegg være klart?"


Les hele debatten