Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "I Lysebu-erklæringen sto det følgende: "Regjeringen vil i første om- gang bedre småbarnsfamilienes økonomiske situasjon og se dette i sammenheng med Regjeringens målsetting om å føre en politikk som gir mer reell valg- frihet mellom hjemme- og utearbeid." Alle tegn i tiden tyder på at det er den motsatte utvikling vi er inne i, dette blir bekreftet blant annet i et oppslag i VG 18. januar 1990.

Hva vil Regjeringen gjøre for å bedre småbarnsforeldrenes situasjon?"


Les hele debatten