Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Stortinget har lenge hatt som mål å flytte statlige institusjoner ut fra Oslo. Resultatene er likevel mangelfulle. Bergen kommune har under for- beredelse et Barnas Hus, og foreslår Barneombudet flyttet til Bergen.

På hvilket grunnlag går Regjeringen imot?"


Les hele debatten