Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 24.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Bergen kommune har søkt om å få godkjent et prøveprosjekt med 6-åringer i skolen innenfor barnehageloven.

Vil statsråden stille seg positiv til dette forsøket og gi de nød- vendige tillatelsene slik at kommunen snarest kan sette forsøket i gang?"


Les hele debatten