Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Child Care-saken i Oslo viser at offentlige midler til barnehage- formål er misbrukt.

Vil familie- og forbrukerministeren på denne bakgrunn vurdere lovforbud mot kommersiell barnehagedrift?"


Les hele debatten