Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Ved Bergen Vernepleierhøgskole er planene klare for å starte sosionom- utdanning som et forsøk med integrerte utdanningsformer. Kultur- og vitenskapsdepartementet ga i oktober 1989 positive signaler om å bidra med midler til dette. I budsjettinnstillinga i fjor ba kirke- og undervisnings- komiteen departementet vurdere å få i gang dette forsøket fra høsten 1990.

Hva er årsaken til at dette likevel ikke blir startet?"


Les hele debatten