Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til justisministeren

Datert: 24.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "Den 24 år gamle marokkanske flyktningen Noureddine Boukili har i ca 14 måneder holdt seg skjult i Trondheims-distriktet. Legeerklæringer viser at Boukili har vært utsatt for tortur. Amnesty International har i brev til Justisdepartementet bekreftet at det er sannsynlig at Boukili risikerer gjenarrestasjon og tortur ved tilbakesendelse.

Hva legger Justisdepartementet vekt på ved innvilgelse av asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag?"


Les hele debatten