Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til justisministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Pressen har hatt oppslag om en brasiliansk kvinne som oppholder seg i Sverige med sitt "norske" barn. Dette barnet risikerer etter gjeldende lov å bli statsløst.

Hva mener statsråden kan gjøres i denne spesielle saken og i andre lignende saker der barn her i landet blir uten statsborgerskap?"


Les hele debatten