Spørretimespørsmål fra William Engseth (A) til miljøvernministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

William Engseth (A)

Spørsmål

William Engseth (A): "Gjennom media er det blitt kjent at Norsk Polarinstitutt har planer om et nybygg på Vippetangen i Oslo, et polarsenter som blant annet skal fungere som et internasjonalt treffsted der besøkende kan oppleve den polare virke- lighet.

Har departementet godkjent disse planene, og er det gitt politiske sig- naler om en slik lokalisering av senteret?"


Les hele debatten