Spørretimespørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til miljøvernministeren

Datert: 19.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): "Ifølge Statens forurensningstilsyn vil oljen fra krysseren "Blucher" på bunnen av Drøbak-sundet representere en alvorlig miljøtrussel.

Hvilke planer har departementet for å unngå en eventuell miljøkatas- trofe i Oslo-fjorden, forårsaket av oljelekkasje fra denne krysseren?"


Les hele debatten