Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til miljøvernministeren

Datert: 24.01.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Hva er årsaken til Miljøverndepartementets tilbakeholdenhet når det gjelder å delta i finansieringen av det nordiske miljø- og biologiåret?" (TRUKKET)


Les hele debatten