Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Datert: 25.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Miljøverndepartementet sendte 19. januar 1990 ut en pressemelding om en rapport om EF-tilpasning og miljøvern. I pressemeldingen står det at Norge bør "ta initiativet til samarbeid for å påvirke EF til å innføre strengere regler" på områder der det norske regelverket er strengere enn EFs lovgivning.

Hvilke konkrete initiativer har Regjeringen planer om å ta for å påvirke EFs regelverk?"


Les hele debatten