Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 04.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Med forbauselse har jeg registrert at den nytilsatte direktøren ved Rikshospitalet (for øvrig den 4. direktøren på 8 år) Åge Danielsen er utnevnt til utvalgsleder for reorganisering av POT. Det har i flere år vært stor uro i organisasjonen i Rikshospitalet, som ikke minst skyldes hyppige skifte av direktør og svak ledelse.

Mener ikke helseministeren det er svært uheldig nå, bare godt og vel et år før innflytting på Gaustad, å pålegge den nye direktøren ved Rikshospitalet betydelige eksterne ekstraoppgaver?


Les hele debatten