Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til miljøvernministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "I 1986 ble Handlingsplanen for Nedre Glommaregionen lagt fram av daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck. Målsettinga i Handlingsplanen var at vesentlige rekreasjons- og friluftsinteresser ikke skulle være vesentlig berørt sommeren 1990.

Regner statsråden med at dette målet kan nås innen sommeren 1990?"


Les hele debatten