Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 24.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I pressa blir det hevda at kysttorskebestanden er svært stor.

Vil statsråden ta initiativ til å setje i gong forsking med sikte på å få til betre kartlegging av kysttorskebestanden?"


Les hele debatten