Spørretimespørsmål fra Rolf Bendiksen (A) til fiskeriministeren

Datert: 24.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Rolf Bendiksen (A)

Spørsmål

Rolf Bendiksen (A): "I St.prp. nr. 1 for 1989-90 - Fiskeridepartementets budsjett - er det slått fast at Fiskeridepartementet vil sette i gang en kvalitetskampanje som skal ha sitt første virkeår i 1990.

Hvor langt er dette arbeidet kommet?"


Les hele debatten