Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 25.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Krisen vi nå opplever i fiskeriene i Nord-Norge er en klar dokument- asjon på at vi ikke har lykkes i vår forvaltning av ressursene i Barents- havet.

Vil fiskeriministeren ta initiativ til en full gjennomgang av forsk- ningsinnsatsen og forvaltningen av ressurene i Barentshavet med sikte på forbedring?"


Les hele debatten