Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 25.01.1990
Besvart: 31.01.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "I 1990 er det bevilget 2 142 000 000 kroner i rentesubsidier via Husbanken.

Vil statsråden ta initiativ til at de faktiske fordelingsvirkningene, både mellom inntektsgrupper og aldersgrupper, av rentesubsidiene kart- legges?"


Les hele debatten