Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 01.02.1990
Fremsatt av: Magnar Sortåsløkken (SV)
Besvart: 07.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Begrensningene i antall uker arbeidsledige kan motta arbeidsledighets- trygd, er i dag 80 uker. Med dagens ledighetsnivå er det et stort antall som enten har overskredet eller nærmer seg 80-ukersregelen.

Vil kommunalministeren ta initiativ til å oppheve 80-ukersregelen?" (tatt opp av Magnar Sortåsløkken)


Les hele debatten