Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 01.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Grunnet utilfredsstillende hygieniske forhold ved operasjonsavdelingen ved Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane, avkrever nå sykehuset ortopediske pasienter underskrevet risikoerklæring før innleggelse, grunnet fare for infeksjon under operasjon.

Kan sosialministeren bekrefte at sykehuset har anledning til å gjøre dette?"


Les hele debatten