Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "I en artikkel i Aftenposten 30. januar 1990 framgår det at kromosom- feil på foster, blant annet mongoloide, tolkes som en alvorlig fosterskade og gir grunnlag for abort etter 18. svangerskapsuke.

Er slik tolkning i overensstemmelse med loven, og mener sosial- ministeren at dette er i tråd med et forsvarlig menneskesyn?"


Les hele debatten