Spørretimespørsmål fra Kjell Erfjord (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Kjell Erfjord (KrF)

Spørsmål

Kjell Erfjord (KrF): "Sosialdepartementet har i brev av 5. januar 1990 til fylkeslegen i Rogaland uttalt at det ikke er egen godkjenningsordning for private tilbud som etableres innen narkotikaomsorgen.

Vil sosialministeren vurdere ansvarsplassering og en godkjennings- ordning for slik virksomhet?"


Les hele debatten