Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til finansministeren

Datert: 29.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av finansminister Arne Skauge

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge VG av 27. januar 1990 blir yrkesaktive kvinner som fødte i slutten av 1989, rammet av de nye skattereglene som trådte i kraft fra 1. januar 1990, fordi den skattefrie delen av fødselspengene som er fastsatt etter de gamle reglene, først ble utbetalt etter årsskiftet.

Vil finansministeren rette opp denne urimeligheten?"


Les hele debatten