Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til finansministeren

Datert: 30.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av finansminister Arne Skauge

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Norges Bank har lagt ned sin virksomhet i Hamar, og vil nå selge sin eiendom på det åpne markedet. Hamar kommune vil gjerne overta eiendommen for blant annet å bruke den til kulturformål, og dette har fylkesmannen i Hedmark støttet.

Vil finansministeren ta initiativ overfor Norges Bank slik at Hamar kommune kan få overta denne eiendommen vederlagsfritt eller på meget gunstige betingelser?"


Les hele debatten