Spørretimespørsmål fra Oddlaug Vereide (KrF) til finansministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av finansminister Arne Skauge

Oddlaug Vereide (KrF)

Spørsmål

Oddlaug Vereide (KrF): "Føresegnene i skattelova inneber at frådragsrett for dokumenterte utgifter til pass av barn ikkje gjeld inntekt frå felles bedrift for ektefeller, til dømes gardsbruk.

Kva er årsaken til forskjellsbehandling mellom sjølvstendig nærings- drivande og anna inntektsgjevande arbeid, og vil finansministeren bidra til lik frådragsrett for pass av barn?"


Les hele debatten