Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til næringsministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det er åpnet for en delvis privatisering av hjørnestensbedriften Raufoss a/s. Bedriftsledelsen har i lang tid presset på staten for å få tilført kapital. Ifølge næringsministeren har mangel på egenkapital hemmet bedriften i mange år.

Hvorfor har ikke statsråden tatt et initiativ tidligere, og hvor raskt kan privat kapital tilføres bedriften?"


Les hele debatten