Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 26.01.1990
Fremsatt av: Grete Knudsen (A)
Besvart: 07.02.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Ifylgje Bergens Tidende sprer Radio Bergen v/redaktør Garberg stadig rasistiske utsagn, og vil no bli anmeldt for brudd på straffeloven.

Korleis kan statsråden sjå til at dei etiske reglar som norsk lov trekkjer opp i høve til framande kulturar, blir tekne i vare?" (tatt opp av Grete Knudsen)


Les hele debatten