Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "I Rana har vi nå muligheter til å få det første riksanlegget i Nord-Norge. Det gjelder motorbaneanlegget på Storforshei.

Vil statsråden medvirke til at tilskuddssatsene for riksanlegg blir de samme som for idrettsanlegg generelt?"


Les hele debatten