Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 18.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Fra samvirkehold er det i den seinere tid vist til GATT-forhandlingene når bedrifter sentraliseres og "rasjonaliseres". Samfunnsmessige oppgaver, som hensyn til beredskap, distrikt og ressursutnytting, blir dermed tilside- satt.

Meiner landbruksministeren at samvirke-organisasjonene har ryggdekning for sin sentralisering i Norges stemmeforklaring i GATT den 8. april 1989, eller i St.meld. nr. 14 for 1976-77?"


Les hele debatten