Spørretimespørsmål fra Johan C. Løken (H) til landbruksministeren

Datert: 01.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Johan C. Løken (H)

Spørsmål

Johan C. Løken (H): "I det nylig fremlagte statsbudsjettet for USA er det fremmet forslag til fremme av skogproduksjon mot CO2-utslipp og dens drivhuseffekt. Jeg viser videre til Stortingets behandling av Dokument nr. 8:47 for 1988-89 og Lysebu-erklæringen om utredning av en skogplantingsstrategi mot drivhus- effekten.

Hva kan Landbruksdepartementet gjøre?"


Les hele debatten