Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Kristelig Folkepartis sentralstyremøte 26. januar 1989 uttalte at "det er ønskelig å få utprøvd virkningene av reduserte takster, f.eks. 50% av ordinær takst, i en eller flere større byer, f.eks. Trondheim eller Bergen".

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sette dette forslaget ut i livet?"


Les hele debatten