Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 29.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "I et radiointervju 29. januar 1990 med familie- og forbrukerministeren gikk det fram at hun stilte seg positiv til forberedende kurs i offentlig regi før folk gifter seg. Formålet skulle være å redusere antall skilsmisser og å bedre barns oppvekstvilkår.

Mener familie- og forbrukerministeren at dette er riktig bruk av ressurser?"


Les hele debatten