Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "I Nationen 15. januar 1990 varsler statsråden at Regjeringen vil åpne for muligheten til å gjennomføre videregående skole på kortere tid.

Vil utdannings- og forskningsministeren sørge for at søknaden fra Stovner videregående skole fra november 1988 om adgang til å starte en 2-årig naturfaglinje, blir innvilget?"


Les hele debatten