Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.02.1990
Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde (SV)
Besvart: 07.02.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Regjeringa har bevilget 20 mill. kroner til oppgradering av en IBM- maskin ved Bergen universitetet. Både Nasjonalkomiteen for Miljøvern- forskning og Rådet for naturvitenskapelig forskning under NAVF mener at dette ikke er riktig satsing. Innstillinga fra Kultur- og vitenskaps- departementet i fjor var også negativ.

Hva er begrunnelsen for at Regjeringa likevel har funnet det riktig å bevilge 20 mill. kroner til dette?" (tatt opp av Kjellbjørg Lunde)


Les hele debatten