Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til justisministeren

Datert: 29.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): "Gjennom blant annet oppslag i Sunnmørsposten av 19. desember 1989 er eg gjort kjend med at det foregår undertaksering av eigedommar frå for- sikringsselskapa si side når det gjeld brannforsikring. Dette fører til økonomisk ruin for forsikringstakar ved ein eventuell brann.

Vil statsråden ta initiativ for å sikre forsikringstakarane ein rimeleg rettssikkerheit i høve til forsikringsselskapa og deira takstemenn?"


Les hele debatten