Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Reglane for torskefisket gjer at hobbyfiskarar som bur ved kysten ikkje kan fiske torsk til eige bruk utanom det dei kan få på snøre og stang. Dette bryt med mange hundre års sedvane og rettferdsoppfatning.

Meiner fiskeriministeren at hobbyfiske etter torsk er ein fåre for torskebestanden?"


Les hele debatten