Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Datert: 28.02.1997
Besvart: 12.03.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Styret i Norske Meierier har vedtatt å flytte 20 forskningsstillinger fra Brumunddal. Samtidig endres næringspolitikken for primærnæringene til kompetanseoppbygging med særlig vekt på å utvikle distriktenes egne fortrinn. Hedmark er landets største landbruksfylke, men de lokale næringsrettede forsknings- og utviklingsaktiviteter er for svake i forhold til behovet.

Hvilke virkemidler innenfor rammen av landbrukspolitikken kan fremme en positiv utvikling av forskning, miljø og produktutvikling i innlands-Norge?


Les hele debatten