Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 31.01.1990
Besvart: 07.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "I et brev til Norsk Kommuneforbund sier Arbeids- og administrasjons- departementet at man ikke har behov for et prosjekt på departementsplan for å kartlegge opplæringsbehovet for HVPU-ansatte.

Er det ikke lenger departementenes ansvar å kartlegge slike behov?"


Les hele debatten