Spørretimespørsmål fra Magnar Sætre (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 01.02.1990
Besvart: 07.02.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Magnar Sætre (A)

Spørsmål

Magnar Sætre (A): "Arbeidsmarkedsbedriftene A.S Karmøy Industri og Fretex - Stavanger, har muligheter for å beskjeftige flere yrkesvalghemmede. På grunn av systemet med øvre grense for hvor mange yrkesvalghemmede som kan arbeide i disse bedriftene, må de si fra seg ordrer.

Vil arbeids- og administrasjonsministeren ta initiativ for å utvide rammene eller eventuelt endre regelverket med tanke på å få større fleksi- bilitet i systemet?"


Les hele debatten