Spørretimespørsmål fra Hallvard Bakke (A) til statsministeren

Datert: 05.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av statsminister Jan P. Syse

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "I Dagsrevyen 2. februar 1990 uttalte statsministeren følgende om til- takene Stortinget vedtok i fjor for å motvirke arbeidsledigheten: "Vi hadde en pakke i fjor vår - den bare førte til at arbeidsledigheten steg og steg, slik at vi arvet jo et nivå med arbeidsledighet som var kolossalt høyt."

Hvordan kan statsministeren hevde at tiltak som satte et stort antall ledige mennesker i arbeid er årsaken til at "arbeidsledigheten steg og steg"?"


Les hele debatten