Spørretimespørsmål fra Eli Arnstad (Sp) til sosialministeren

Datert: 02.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eli Arnstad (Sp)

Spørsmål

Eli Arnstad (Sp): "I Norge blir ikke kosmetiske produkter testet på dyr. Likevel innføres det utenlandske produkter der det er blitt benyttet ulike dyreforsøk.

Vil familie- og forbrukerministeren arbeide for at alle kosmetiske produkter som er testet på dyr skal varemerkes?" Trukket.


Les hele debatten