Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til sosialministeren

Datert: 31.01.1990
Besvart: 14.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Utskrivningspraksis av eldre og syke pasienter har ved enkelte sykehus vært uforsvarlig.

Hva kan gjøres for å sikre at eldre, syke mennesker ikke blir utskrevet fra sykehus uten at de har et forsvarlig tilbud å komme tilbake til?"


Les hele debatten