Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Om hva statsråden gjør for å sikre arbeiderne offshore og sørge for at de ivaretas på en god nok måte av oljeselskapene

Datert: 23.11.2023
Besvart: 29.11.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Fellesforbundet slår alarm om sikkerheten for arbeidsfolk offshore. Folk gruer seg til å dra ut. De er usikre på sikkerheten. Økt bruk av kampanjebasert vedlikehold framfor jevnlig vedlikehold og økt kostnadspress som følge av at man bruker enhetspris framfor timepris, er noe av det som trekkes fram i en rapport fra Safetec fra mars 2023. For ikke lenge siden overtok statsråden ansvaret for Petroleumstilsynet.
Hva gjør statsråden for å sikre arbeiderne offshore og sørge for at de ivaretas på en god nok måte av oljeselskapene?


Les hele debatten