Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Om at næringsministeren forventer at alle selskapene der staten er eier utøver forsvarlige aktsomhetsvurderinger, også for humanitærretten, og om han kan bekrefte at dette er i samsvar med de anbefalinger som følger av både FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Datert: 23.11.2023
Besvart: 29.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål den 15. november slår næringsministeren fast at han forventer «at alle selskapene der staten er eier ikke bare følger gjeldende lover og regler, men også utøver forsvarlige aktsomhetsvurderinger, også med tanke på humanitærretten».
Kan statsråden bekrefte at dette er i samsvar med de anbefalinger som følger av både FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv?


Les hele debatten