Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til finansministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av finansminister Arne Skauge

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Foreldrefrådrag i skatten kan etter reglane gjevast til foreldre der begge har arbeidsinntekt, og dragast frå den minste inntekta. Dersom den minste inntekta er trygd, fell frådraget bort. Mange familiar får såleis ikkje frådrag, om ein av ektefellene er ufør.

Vil finansministeren gjere fortgang med å rette opp denne uretten?"


Les hele debatten