Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til næringsministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge Dagens Næringsliv 1. februar 1990 arbeider Næringsdepartementet med forslag til liberalisering av konsesjonsloven. I Sandnes har formann- skapet gått mot å innvilige konsesjon til oppkjøp av Øglænd-konsernet.

Hva vil næringsministeren gjøre for å forhindre at bedrifter blir kjøpt opp og "slaktet" i spekulasjonsøyemed?"


Les hele debatten