Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 09.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Hvilke nye planer har departementet for å styrke norsk kultur og internasjonalt kultursamarbeid i sammenheng med FNs kulturtiår?"


Les hele debatten