Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til forsvarsministeren

Datert: 26.01.1990
Besvart: 14.02.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "I debatten om forsvarsbudsjettet for 1989, den 24. november 1988, svarte daværende forsvarsminister på spørsmål om vertslandsstøtte-avtale, at en utredning var til behandling i departementet på embetsmannsnivå. Han sa videre at Stortinget ville bli orientert før eventuelle forhandlinger inn- ledes.

Hvordan vil den nåværende statsråden fremlegge saken for Stortinget?"


Les hele debatten