Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 30.11.2023
Fremsatt av: Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)
Besvart: 06.12.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Det har den siste tiden blitt avdekket store alvorlige utfordringer knyttet til innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge. Flere frykter nå dette går utover pasientenes sikkerhet og helse, i tillegg til en enorm belastning på de ansatte. Helse- omsorgsministeren har pekt på at det er helseforetakene og kommunene som selv må avgjøre om de vil innføre Helseplattformen.
Hvor alvorlig skal saken bli før statsråden selv griper inn og stanser den videre utrullingen?


Les hele debatten