Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til landbruksministeren

Datert: 08.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): "Mange fruktdyrkere er urolige for framtida etter tapet i den såkalte eplesaken i GATT.

Hvilket opplegg har Regjeringen for å oppfylle våre forpliktelser i GATT samtidig som en ivaretar vitale distriktspoltiske hensyn?" .


Les hele debatten